Εξετάσεις για συχνοουρία.

Υπερηχογράφημα ουροποιητικού.


  • Τι είναι ο υπέρηχος του ουροποιητικού συστήματος.
  • Υπερηχογράφημα νεφρών.
  • Υπερηχογράφημα ουροδόχου κύστης.
  • Υπερηχογράφημα προστάτη
  • Πόσο κοστίζει το υπερηχογράφημα του ουροποιητικού.
Το υπερηχογράφημα είναι μία ανώδυνη, μη επεμβατική, χωρίς ακτινοβολία εξέταση των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Για την εξέταση αυτή ο ουρολόγος χρησιμοποιεί ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο στέλνει υπερηχητικά κύματα μέσα στο σώμα και η αντανάκλαση αυτών των κυμάτων λαμβάνεται και επεξεργάζεται από το μηχάνημα το οποίο δίνει στο γιατρό μία απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων. Ο ουρολόγος συνήθως ασχολείται με το υπερηχογράφημα των νεφρών, της ουροδόχου κύστης και του προστάτη.
Το υπερηχογράφημα των νεφρών μας δίνει πληροφορίες για την ανατομία και τη λειτουργία του νεφρού. Με το υπερηχογράφημα μπορούμε να δούμε αν υπάρχουνε πέτρες, κύστες και όγκοι στο νεφρό. Να δούμε αν υπάρχουν συγγενείς ανωμαλίες στην κατασκευή του νεφρού και επίσης μπορούμε να διαπιστώσουμε αν η ροή των ούρων από τον νεφρό γίνεται φυσιολογικά ή εάν ο νεφρός αυτός είναι αποφραγμένος. Ο υπέρηχος του νεφρού είναι χρήσιμος σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, όταν έχουμε κολικό ή πόνο στο νεφρό και όταν υπάρχει παρουσία αίματος στα ούρα και θέλουμε να βρούμε ποια είναι η αιτία.
Το υπερηχογράφημα της ουροδόχου κύστης γίνεται σε δύο φάσεις, πριν την ούρηση και μετά την ούρηση. Όταν η κύστη είναι γεμάτη ούρα μπορούμε να δούμε και να εκτιμήσουμε καλύτερα τα τοιχώματα της κύστης, αν είναι ομαλά αν είναι πεπαχυνσμένα, αν υπάρχει κάποιος όγκος του τοιχώματος της ουροδόχο κύστης. Ακόμα μπορούμε να εκτιμήσουμε αν υπάρχουνε πέτρες στην κύστη, αν υπάρχει κάποιο εκκόλπωμα στην ουροδόχο κύστη και μπορούμε επίσης να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προστάτη και αν ο προστάτης επεκτείνεται προς την κύστη. Στο υπερηχογράφημα επίσης μπορούμε να δούμε άλλες ανωμαλίες όπως είναι η ουρητηροκήλη. Το υπερηχογράφημα της κύστης μετά την ούρηση είναι πολύ σημαντικό για να εκτιμήσουμε αν μένει υπόλειμμα ούρων στην κύστη. Αυξημένο υπόλειμμα είναι ενδεικτικό δυσλειτουργίας της ουροδόχου κύστης ή της ύπαρξης υποκυστικού κωλύματος το οποίο είναι επικίνδυνο για την δημιουργία υποτροπιαζουσών λοιμώξεων και λιθίασης της κύστης.
Το υπερηχογράφημα του προστάτη μπορεί να γίνει τόσο δια κοιλιακά με την κεφαλή τοποθετημένη πάνω από την κοιλιά του ασθενή οπότε και βλέπουμε τον προστάτη διαμέσου της ουροδόχου κύστης, όσο και διορθικά όπου η κεφαλή τοποθετείται στο ορθό και έρχεται σε άμεση επαφή με τον προστάτη. Υπερηχογράφημα του προστάτη είναι σημαντικό για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προστάτη το οποίο είναι ενδεικτικό της ύπαρξης υπό κυστικού κωλύματος ενώ το διορθικό υπερηχογράφημα είναι απαραίτητο και για να γίνει βιοψία του προστάτη. Το υπερηχογράφημα του προστάτη μπορεί μερικές φορές να μας δείξει αποτιτανώσεις ς ή λίθους στην περιοχή του προστάτη ενώ σπανιότερα μπορεί να δείξει κάποια κύστη ή απόστημα του προστάτη.
Ο ουρολόγος Αντώνης Λογοθέτης εκτελείται το υπερηχογράφημα των νεφρών και της κύστης στα πλαίσια της κλινικής του εξετάσεις και δεν το χρεώνει ξεχωριστά. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνταγογράφησης παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ουρολόγο.